CANH CẢI THẢO TÔM TƯƠI / Napa Cabbage Soup with Shrimps

60.000 vnđ

CANH CẢI THẢO TÔM TƯƠI / Napa Cabbage Soup with Shrimps

60.000 vnđ

Category:
.