BÔNG CẢI SỐT DẦU HÀO / Sauteed Cauliflower with Oyster Sauce

60.000 vnđ

BÔNG CẢI SỐT DẦU HÀO / Sauteed Cauliflower with Oyster Sauce

60.000 vnđ

Danh mục:
.