CANH CẢI NGỌT TÔM TƯƠI / Brassica Integrifolia Soup with Shrimps

60.000 vnđ

CANH CẢI NGỌT TÔM TƯƠI / Brassica Integrifolia Soup with Shrimps

60.000 vnđ

Danh mục:
.