CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM / Fried Chicken’s Wings with Fish Sauce

100.000 vnđ

CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM / Fried Chicken’s Wings with Fish Sauce

100.000 vnđ

Danh mục:
.