TRỨNG CHIÊN THỊT BẰM / Fried Egg with minced Meat

90.000 vnđ

TRỨNG CHIÊN THỊT BẰM / Fried Egg with minced Meat

90.000 vnđ

Danh mục:
.