BÒ XÀO HÀNH CẦN / Sauteed Beef with Onion & Vegetables

140.000 vnđ

BÒ XÀO HÀNH CẦN / Sauteed Beef with Onion & Vegetables

140.000 vnđ

Danh mục:
.