SƯỜN XÀO CHUA NGỌT / Simmer Pork Rib with Sweet & Sour sauce

160.000 vnđ

SƯỜN XÀO CHUA NGỌT / Simmer Pork Rib with Sweet & Sour sauce

160.000 vnđ

Danh mục:
.